ONZE EXPERTS ZORGEN VOOR ALLES

CONTACT
Contact met huurders en belanghebbenden en jaarlijkse vergadering met huurders
CONTROLE

2 jaarlijkse controlebezoeken met verslagen en verbruikscontroles voor aanpassing van de lasten

OPVOLGING

Opvolging van het huurcontract (indexering, opzegging,...)

GESCHILLEN
Opvolging van interne geschillenprocedures
REGELS

Ervoor zorgen dat de interne regels worden nageleefd

RECHTEN

Mogelijk beroep op de vrederechter

PRIJZEN OP AANVRAAG

De eerste afspraak is gratis, daarna wordt een vaste prijs aangeboden (zie voorwaarden).